Evästeiden hallinta

Välttämättömät ja käyttäjäkokemusta parantavat evästeet

Verkkopalvelun perustoiminnallisuuksiin tarvittavat evästeet, jotka mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen. Magento (verkkokauppa, esim. kirjautumisen helpottaminen ja keskeneräisen ostoskorin säilyttäminen), Giosg (chat-palvelun tarjoaminen verkkosivuillamme reseptilääkeostojen yhteydessä), Google reCAPTCHA (auttaa suojaamaan palvelujamme roskapostilta ja väärinkäytöltä estämällä automatisoitujen tietokoneohjelmien pääsyn palveluihimme. https://policies.google.com/privacy?hl=fi)

List of cookies the Välttämättömät ja käyttäjäkokemusta parantavat evästeet group collects
Cookie Name Cookie Description
PHPSESSID To store the logged in user's username and a 128bit encrypted key.This information is required to allow a user to stay logged in to a web sitewithout needing to submit their username and password for each page visited. Without this cookie, a user is unabled to proceed to areas of the web site that require authenticated access.
private_content_version Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server.
persistent_shopping_cart Stores the key (ID) of persistent cart to make it possible to restore the cart for an anonymous shopper.
form_key A security measure that appends a random string to all form submissions to protect the data from Cross-Site Request Forgery (CSRF).
store Tracks the specific store view / locale selected by the shopper.
login_redirect Preserves the destination page the customer was navigating to before being directed to log in.
mage-messages Tracks error messages and other notifications that are shown to the user, such as the cookie consent message, and various error messages, The message is deleted from the cookie after it is shown to the shopper.
mage-cache-storage Local storage of visitor-specific content that enables e-commerce functions.
mage-cache-storage-section-invalidation Forces local storage of specific content sections that should be invalidated.
mage-cache-sessid The value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage.
product_data_storage Stores configuration for product data related to Recently Viewed / Compared Products.
user_allowed_save_cookie Indicates if the shopper allows cookies to be saved.
mage-translation-storage Stores translated content when requested by the shopper.
mage-translation-file-version Stores the file version of translated content.

Markkinointiin käytettävät evästeet

Evästeillä seurataan ja kerätään tietoa kävijöiden toiminnasta verkkopalvelussa, jota käytetään markkinoinnin kohdentamiseen ja yksilöllisen käyttökokemuksen tarjoamiseen. Facebook, Google, Hubspot.

List of cookies the Markkinointiin käytettävät evästeet group collects
Cookie Name Cookie Description
section_data_ids Stores customer-specific information related to shopper-initiated actions such as display wish list, checkout information, etc.
recently_viewed_product Stores product IDs of recently viewed products for easy navigation.
recently_viewed_product_previous Stores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation.
recently_compared_product Stores product IDs of recently compared products.
recently_compared_product_previous Stores product IDs of previously compared products for easy navigation.

Sivuston analytiikan evästeet

Evästeitä käytetään verkkopalvelun käytön raportointiin ja analysointiin sekä palvelun kehittämiseen. Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja ei lähetä eteenpäin. Google Analytics http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy, Hubspot, Google Tag Manager, Giosg (https://www.giosg.com/privacy-policy).

List of cookies the Sivuston analytiikan evästeet group collects
Cookie Name Cookie Description
_ga Used to distinguish users.
_gid Used to distinguish users.
_gat Used to throttle request rate.

OLO-APTEEKIN VERKKOKAUPPA- JA KANTA-ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Olo-apteekki Oy "Olo-apteekki" (2862688-1), Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa

Olo-apteekki 360 (Ympyrätalo)"Olo-apteekki 360" (2056406-5) Siltasaarenkatu 18, 00530 Helsinki 

Olo-apteekki Oy vastaa henkilötietojen käsittelystä itsehoitotuotteita koskevassa liiketoiminnassa tämän selosteen mukaisissa tarkoituksissa ja oikeusperusteilla sekä ylläpitää Olo-apteekki Oy:n verkkokauppa- ja kanta-asiakasrekisteriä.

Olo-apteekki 360 vastaa henkilötietojen käsittelystä lääkkeiden ostotietojen ja terveystietojen sekä muiden mahdollisten arkaluontoisten tietojen osalta. Olo-apteekki 360 ei luovuta näitä tietoja muutoin kuin euromääräisten summien osalta Olo-apteekki Oy:lle.   

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Olo-apteekki Oy: Aleksi Routama, puhelinvaihde 020 44511

Olo-apteekki 360 (Ympyrätalo): Tiina Vaitomaa, puhelin 029 340 0680

3 REKISTERIN NIMI

Olo-apteekin verkkokauppa- ja kanta-asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN TARKOITUS JA TIETOSISÄLTÖ

OLO-APTEEKIN KERTA-ASIAKKAAT

Olo-apteekin kerta-asiakkaita ovat Olo-apteekin verkkokaupasta ostoksia tekevät asiakkaat, jotka eivät ole liittyneet kanta-asiakkaiksi. Kerta-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraavissa käyttötarkoituksissa ja oikeusperusteilla:

Kerta-asiakkaan kanssa solmitun asiakassopimuksen täytäntöönpanemiseksi, eli tilausten täytäntöönpanoon, esim. tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen ja toimitusten valvontaan; maksujen toteuttamiseen, laskutukseen ja perintään

Asiakassuhteeseen perustuvan rekisterinpitäjien oikeutetun edun mukaisesti

  • markkina-, mielipide- tai asiakastyytyväisyystutkimuksiin, 
  • verkkopalvelun sisällön ja mainonnan personointiin ja kohdentamiseen sivuston evästesuostumuksen perusteella
  • verkkopalvelun ja muiden tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen 

Kerta-asiakkaista käsitellään seuraavia tietoja:

 1. Perustiedot: sukunimi, etunimet, osoite ja muut yhteystiedot, asiointikieli
 2. Asiakassuhteeseen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot
  • Asiakassopimukseen, tilaukseen, ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin, toimitukseen ja maksuihin liittyvät tiedot
  • mobiiliapplikaatioiden, verkko- sekä muiden palvelujen käyttötiedot 
  • asiakkaan mahdollinen alennusetu sekä muut asiakasedut
  • asiakkaan suostumuksella evästeiden avulla tai muulla vastaavalla tavalla kerätyt Olo-apteekin verkkokaupan ja verkkopalvelujen (esim. selaushistoria) käyttötiedot sekä asiakkaan päätelaitteen IP-osoite ja muut tekniset tiedot

OLO-APTEEKIN REKISTERÖITYNEET ASIAKKAAT

Olo-apteekin rekisteröityneet asiakkaat ovat Olo-apteekin sähköisellä tai paperisella asiakastietolomakkeella liittyneet kanta-asiakkaat. Kanta-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraavissa käyttötarkoituksissa ja oikeusperusteilla:

Kanta-asiakkaan kanssa solmitun asiakassopimuksen täytäntöönpanemiseksi, eli kanta-asiakas-etujen, -palvelujen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä tilausten täytäntöönpanoon, esim. tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen ja toimitusten valvontaan; maksujen toteuttamiseen, laskutukseen ja perintään

Kanta-asiakassuhteeseen perustuvan rekisterinpitäjien oikeutetun edun mukaisesti

  • asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen mukaan lukien kirjeitse, puhelimella, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaan asiakasviestintään, tiedottamiseen, uutiskirjeen toimittamiseen ja asiakastyytyväisyystutkimukseen sekä yhteydenottojen hoitamiseen;
  • kirjeitse, puhelimitse, sähköpostitse sekä erillisellä luvalla tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaan suoramarkkinointiin ja sen kohdentamiseen, markkina-, mielipide yms. tutkimuksiin, 
  • verkkopalvelun sisällön ja mainonnan personointiin ja kohdentamiseen sivuston evästesuostumuksen perusteella
  • verkkopalvelun ja muiden tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen; 
  • analysointiin, profilointiin ja segmentointiin edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi 

Kanta-asiakkaista käsitellään seuraavia tietoja:

 1. Perustiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot, sukupuoli, asiointikieli. Lisäksi ammattilaisverkkokauppaan rekisteröityneiden osalta työnantaja, työtehtävä, ammattiryhmä.
 2. Asiakassuhteeseen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot
  • Asiakassopimukseen, tilaukseen, ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin, toimitukseen ja maksuihin liittyvät tiedot mukaan lukien tuotteiden ostohistoria. Reseptilääkkeiden ostohistoriatietoja käsittelee vain Olo-apteekki 360. Tämä lisäksi Olo-apteekki 360 voi käsitellä reseptiostoihin liittyen myös seuraavia tietoja:
   • kaikki reseptille tallennettavat tiedot
   • maksusitoumustieto, työpaikkakassatieto
   • Kela-korvaustiedot, Kelan maksuosuus
   • mahdolliset apteekkisopimustiedot
   • reseptilääketoimituksen kannalta muut olennaiset tiedot
  • uutiskirjeen, mobiiliapplikaatioiden, verkko- sekä muiden palvelujen käyttötiedot 
  • asiakkaan itse ilmoittamat kiinnostuksen kohteet
  • käyttäjätunnukset
  • Kanta-asiakkuuden tiedot: asiakasnumero ja asiakkuuden voimassaoloa ja kestoa koskevat tiedot; asiakkaan mahdolliset asiakasryhmät.
  • asiakkaan mahdollinen alennusetu sekä muut asiakasedut
  • asiakkaan suostumuksella evästeiden avulla tai muulla vastaavalla tavalla kerätyt Olo-apteekin verkkokaupan ja verkkopalvelujen (esim. selaushistoria) käyttötiedot sekä asiakkaan päätelaitteen IP-osoite ja muut tekniset tiedot
  • tiedot tarjouksista, palautteista ja muusta yhteydenpidosta asiakkaan kanssa 
  • asiakkaan antamat suostumukset, luvat, kiellot ja valtuutukset
  • kuluttajatutkimuslaitosten suorittamiin kuluttajatutkimuksiin sekä Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tilastoihin perustuvat luokitukset, segmentit ja analyysit 
  • edellä mainittujen tietojen analysointiin perustuvat asiakassuhdetta ja asiakasta koskevat analyysit ja luokitukset

Olo-apteekki voi evätä rekisteröitymisen ammattilaisverkkokauppaan mikäli verkkokauppaan liittymisen ehdot eivät Olo-apteekin näkemyksen mukaan täyty.

OLO-APTEEKIN UUTISKIRJEEN TILAAJAT

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan suostumus. Uutiskirjeen tilaajista käsitellään tietoina sähköpostiosoitetta ja uutiskirjeen ja sen vastaanottajan analysointiin liittyviä tietoja.

5 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Olo-apteekki säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin sopimukseen tai asiakassuhteen hoitamiseen perustuen on tarpeen. Tiedot poistetaan kun asiakassuhde ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet, kuitenkin viimeistään 24 kuukauden kuluttua ostotapahtumasta.  Uutiskirjeen tilaajan osalta tiedot poistetaan, kun tilaaja peruuttaa uutiskirjeen.

Olo-apteekki 360 säilyttää tiedot reseptilääkeostojen osalta lakisääteisten velvotteiden mukaisesti.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Reseptilääkeostojen yhteydessä reseptitiedot saadaan Kanta-palvelusta.

Kanta-asiakkaiden, kerta-asiakkaiden ja uutiskirjeen tilaajien tiedot ja niiden muutokset saadaan asiakkaalta asiakastietolomakkeella tai muilla asiakkaan ilmoituksilla. Tiedot asiakkaan käyttämistä tai ostamista tuotteista ja palveluista sekä ostojen loppusummat saadaan Olo-apteekin tietojärjestelmistä. Asiakastietoja voidaan rikastaa kuluttajatutkimuslaitosten suorittamilla kuluttajatutkimuksilla sekä Väestörekisterikeskuksen, Postin, Tilastokeskuksen ja vastaavien yritysten ja viranomaisten tilastoihin perustuvilla luokituksilla, segmentoinneilla sekä analyyseillä.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Verkkokauppa- ja kanta-asiakasrekisteriin tallennettujen tietojen käsittely on aina luottamuksellista. Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa kuljetusyrityksille niiden tarvitsemat tiedot asiakkaan ostamien tuotteiden perille toimittamiseksi sekä pankeille ja muille maksunvälittäjille sekä perintäyhtiöille tiedot, jotka ne tarvitsevat asiakkaan maksutapahtumien toteuttamiseksi ja maksujen perimiseksi. Rekisterinpitäjät eivät luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin.

Rekisterinpitäjät voivat käyttää tämän selosteen mukaisten ICT-, markkinointi-, viestintä- yms. tehtävien hoitamiseen alihankkijoita. Sitä varten rekisterin tietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi EU-/ETA:n alueen ulkopuolisiin maihin. Alihankkijoiden kanssa tehdään kirjalliset sopimukset Euroopan Komission hyväksymillä vakiosopimusehdoilla (päätös C(2010)593), joilla varmistetaan asianmukainen tietosuoja.

8 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

9 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus):

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista:

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Muut oikeudet:

10 YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Olo-apteekkiin sähköpostitse osoitteeseen info@oloapteekki.fi , Olo-apteekin toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Olo-apteekki Oy / Tietosuoja, Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa. Olo-apteekki voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmistaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.