rx_asiointi_blog

Apteekkiala on Suomessa noin kolmen miljardin euron toimiala ja sen myynnistä jopa 99 % tulee edelleen kivijalkakaupasta. Uusi valtakunnallinen, vain verkossa toimiva Olo-apteekki näkee alan nettikaupassa valtavasti potentiaalia ja pyrkii mullistamaan apteekkibisneksen. Yritys tarjoaa ensimmäisenä verkkoapteekkina Suomessa kaikki* itsehoitolääkkeet alennettuun Olo-hintaan.

Suomessa apteekkiala on toiminut jopa vuosikymmenet hyvin vakiintuneella mallilla ja sen toiminta on nojannut alueellisesti toimivien kivijalka-apteekkien toimintaan. Suomi on alan verkkokaupan kehityksessä reilusti esimerkiksi Ruotsia jäljessä, jossa jopa 20 % lääkkeistä myydään verkossa. 

Apteekkialan staattisuus on monen asian summa, johon liittyvät niin viranomaissääntely kuin kehitystä jarruttavat apteekkijärjestelmän rakenteet. Verkkoapteekkimarkkinan uusi haastaja Olo-apteekki näkee markkinan kehittymättömyyden ennen kaikkea kuluttajan häviönä.

– Suomessa perinteisillä toimijoilla ei ole aitoa intressiä kasvattaa tai kehittää verkkoapteekin volyymia, koska kannattavin asiakas kävelee kivijalka-apteekkiin, eikä tätä ole alalla haluttu muuttaa, Olo-apteekin toimitusjohtaja Aleksi Routama sanoo. 

– Apteekkiala on junnannut paikoillaan jo vuosikymmenet ja sääntely hankaloittaa verkkoasiointia, vaikka sen avulla voitaisiin saavuttaa merkittäviä hyötyjä niin kuluttajalle kuin yhteiskunnalle. Nyt on aika havahtua muutostarpeeseen ja nostaa verkkokaupan potentiaali tälle vuosituhannelle, Routama sanoo. 

Sääntelyyn Olo-apteekki toivoo pieniä muutoksia, jotka helpottaisivat verkkoasiointia tuntuvasti – asiakkaalla pitäisi olla pääsy omiin reseptitietoihinsa verkkoapteekissa ja maksamisen pitäisi onnistua ennen reseptin toimitusta, kuten vaikkapa Ruotsissa. 

– Pienten lainsäädännöllisten muutosten avulla verkkoapteekki voisi palvella ympäri vuorokauden, parantaa lääkkeiden saavutettavuutta ja lisätä kilpailua apteekkien välillä. Kuluttaja puolestaan hyötyisi tästä sujuvampana ja parempana palveluna. Nyt tarvitaan poliittinen tahtotila alan kehittämiseen, Routama huomauttaa. 

Olo-apteekilla alan kehittämiseen suhtaudutaan vakavasti ja kuluttajien tietoisuutta halutaan lisätä esimerkiksi siitä, että verkosta on saatavilla lähes kaikki samat lääkkeet ja niihin kuuluva neuvonta kuin kivijalka-apteekissa. Olo-apteekki näkee, että verkkoapteekkien kehittyminen hyödyttäisi laajasti kuluttajia ja koko yhteiskuntaa.

– Verkkoapteekki auttaa valtavasti etenkin niitä, jotka asuvat kauempana suurista kaupungeista ja asutuskeskittymistä. Verkosta saa niin itsehoito- kuin reseptilääkkeet suoraan kotiin tai lähimpään noutopisteeseen toimitettuna, Olo-apteekin apteekkari Kenneth Forssell kertoo. 

 

Alan erikoisuus – Itsehoitolääkkeillä alennetut Olo-hinnat ja toimitusjohtaja 

Lääkkeiden hinnoittelua koskeva lainsäädäntö muuttui vuosi sitten, minkä myötä itsehoitolääkkeitä on ollut mahdollista myydä alennettuun hintaan. Muutos ei ole kuitenkaan vielä juurikaan näkynyt lääkkeiden kuluttajahinnoissa. Olo-apteekki tarjoaa nyt ensimmäisenä verkkoapteekkina koko* itsehoitolääkevalikoiman alennettuun Olo-hintaan. Alennetun Olo-hinnan tunnistaa Olo-hinta -tunnuksesta, ja hinta on voimassa tilin luoneille kanta-asiakkaille.   

– Vaalikevään aikana nousi esille keskustelu lääkkeiden tuomisesta ruokakauppoihin. Yhtenä argumenttina tähän käytettiin sen mahdollistavan lääkkeiden edullisemmat hinnat. Tilanne on kuitenkin jo nyt se, että lääkkeitä voi myydä edullisemmin, vaikka tästä ei vielä moni tiedäkään, Routama kertoo. 

Olo-apteekin selvitysten mukaan asiakkaat arvostavat verkkoapteekeissa etenkin luotettavuutta,helppoutta, nopeutta sekä edullisia hintoja. Siksi kehityspanokset suuntautuvat yrityksessä näihin osa-alueisiin. 

– Meidän mielestä on tärkeää kasvattaa kuluttajien hintatietoisuutta myös apteekkituotteiden osalta. Apteekkituotteissa ja itsehoitolääkkeissä on hintaeroja ja niitä kannattaa verrata. Verkossa hintavertailu on helppoa, Routama painottaa.

Olo-apteekin verkkoapteekkikonseptiin on satsattu tosissaan ja toimintaa kehitetty asiakaskeskeiseksi. Panostuksesta kehitykseen kertoo sekin, että yhtiö on palkannut apteekkarin ja farmaseuttisen henkilöstön rinnalle tiimiä markkinoinnista toimitusjohtajaan. 

Olo-apteekki kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti, mikä kertoo kuluttajien kysynnän kasvusta palvelua kohtaan. Toiminnan laajentuessa yritys etsii parhaillaan uusia ja isompia tiloja logistiikkakeskukselle sekä kartoittaa automaatioratkaisuja, joilla palvelua pystytään entisestään parantamaan.

Lue lisää kanta-asiakaseduista ja itsehoitolääkkeiden Olo-hinnoista. 

Lisätiedot

Aleksi Routama
toimitusjohtaja
aleksi.routama@oloapteekki.fi

Kenneth Forssell
apteekkari
kenneth.forssell@oloapteekki.fi 

Olo-apteekki

Olo-apteekki on kotimainen apteekkiverkkokauppa. Valikoimassa on lääkkeiden lisäksi tuhansia luotettuja apteekkituotteita ja uutuuksia hyvään oloon ja kauneuteen, aina edullisesti. Terveydenhuollon ammattilaisille Olo-apteekki tarjoaa erityisedut. Toiminta käynnistyi syksyllä 2019. Verkkokauppa toimii Vantaan Korsossa, ja palvelee asiakkaita kaikkialla Manner-Suomessa. Myynti vuonna 2022 oli 4,9 miljoonaa euroa. Tutustu: https://www.oloapteekki.fi/  

*Poislukien lisäneuvontaa vaativat itsehoitolääkkeet, joiden alennettu hinnoittelu ei ole sallittua.