Uusi kotimainen Olo-apteekkiketju puuttuu terveyden tabuihin ja keskittyy kokonaisvaltaisesti hyvään oloon. Uusi toimija haluaa kiinnittää huomiota apteekin laajempaan rooliin ja mahdollisuuksiin matalan kynnyksen terveyspalveluna. Digitaaliset vastaanotot ja muut hyvinvointia tukevat palvelut tuovat apteekille uusia mahdollisuuksia ennaltaehkäisevään terveyden tukemiseen. Etävastaanotot tuovat terveydenhuollon ammattilaiset asiakkaan saataville kätevästi apteekkiasioinnin yhteydessä.

Kampin Graniittitaloon avautuva ensimmäinen Olo-apteekki on osa täysin uudenlaista apteekkiketjua, jossa voimansa yhdistävät apteekkarit, Terveystalo ja Tamro. Yhteistyö madaltaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden ja apteekin rajapintaa. Apteekissa asioivalla on mahdollisuus saada hyvinvointia tukevaa palvelua, kuten pääsyn hoitajan, lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen etävastaanotolle.

Etävastaanoto

Lue lisää aiheesta >