Hallitusohjelma sisältää aiempaa rohkeampia kirjauksia apteekkijärjestelmän uudistamisesta. Kuluttajan kannalta on merkittävää, että hallitus haluaa viedä apteekkialaa nykyistä markkinavetoisemmaksi ja kilpaillummaksi. Samalla, kun yhteiskunta hakee säästöjä apteekkijärjestelmän ylläpidosta, kuluttaja hyötyisi kilpailun lisääntymisestä alentuneiden hintojen, uusien apteekkien ja laajempien terveyspalveluiden myötä.

Ohjelmassa luvataan mahdollistaa ainoastaan verkossa toimivien apteekkien toimiminen. Nykyisin Suomessa toimii yli 200 verkkoapteekkia. Lääkkeistä kuitenkin vasta alle 1% ostetaan verkosta, sillä verkkoasiointi on kohtuuttoman hankalaa ajastaan jääneen sääntelyn vuoksi. Hallitusohjelmasta ei löydy tähän korjausta.

Vaadittava muutos on pieni; asiakkaille pitäisi mahdollistaa pääsy omiin reseptitietoihinsa apteekkien verkkosovellusten kautta. Tämä avaisi valtavat mahdollisuudet asioinnin sujuvoittamiseksi sekä säästöjen saavuttamiseksi.

Hallituksen tavoittelemat 30 miljoonan euron apteekkisäästöt voidaan jopa moninkertaistaa laittamalla digitaalista asiointia hiertävät pullonkaulat kuntoon. Ruotsissa tämä on jo tehty. Sujuvamman verkkoasioinnin lisäksi muutos mahdollistaisi kivijalka-apteekkien toiminnan tehostamisen työaikaa säästämällä. Tämä edesauttaisi apteekkien toimintaedellytyksiä, kun yhteiskunta hakee säästöjä lääkkeiden hintoja ja apteekkien katetta alentamalla.

Muutos vapauttaisi jopa puolet farmaseuttien reseptinkäsittelyyn käyttämästä työajasta siihen, missä heidän osaamisellaan on eniten vaikuttavuutta, eli terveyspalveluiden tuottamiseen lääkeneuvonnan ja lääkehoitojen arvioinnin muodossa. Nyt tuhlaamme korkeasti koulutettujen osaajien aikaa mekaaniseen näyttöpäätteen naputteluun, kun samalla farmaseuteista on huutava työvoimapula.

Kuluttajan näkökulmasta nykyistä verkkoapteekkiasiointia voi verrata tilanteeseen, jossa asiakas keskustelisi koko ajan pankin työntekijän kanssa asioidessaan verkkopankissa. Muutoksen myötä kuluttaja voisi unohtaa apteekkien jonot, hoitaa lääkeostoksensa milloin haluaa ja saada lääkkeet kotiin toimitettuna tai lähiapteekista noudettuna.

Hallitusohjelma lupaa apteekkitalouden kokonaisuudistuksen, joka on mittaluokaltaan valtava kokonaisuus. Ehdottamani muutos on nopea täsmätoimi, joka tuo tavoitellut säästöt moninkertaisesti. Hyötyjiä ovat sekä yhteiskunta, apteekit, farmaseutit että asiakkaat.