Korkea verenpaine (hypertensio) on yksi yleisimmistä terveysongelmista niin Suomessa kuin maailmalla. Verenpainearvot ovat koholla jopa 2 miljoonalla suomalaisella. Vaikka hypertensio on usein oireeton, voi se johtaa vakavampiin terveyshaittoihin ja sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin. Verenpaineen hallinta ja seuranta on yhtälailla tärkeää näiden tautien ennaltaehkäisyssä sekä yleisen terveyden ylläpitämisessä.

 

Verenpaineen merkitys tiivistetysti:

 • Jatkuvasti koholla oleva verenpaine altistaa monille terveysongelmille, kuten aivohalvauksille, sydäninfarkteille sekä valtimotaudeille.
 • Verenpainetta voi madaltaa lisäämällä liikuntaa, vähentämällä suolaa sekä lopettamalla tupakoinnin tai alkoholinkäytön.
 • Jos verenpaine pysyy koholla elämäntapamuutoksista huolimatta, hakeudu lääkäriin.

 

 

Korkean verenpaineen määritelmä ja verenpaineen viitearvot

Korkea verenpaine on tila, jossa verenpainelukemat ovat jatkuvasti viitearvojen yläpuolella. Perusterveellä aikuisella ihmisellä normaali verenpaine on noin 120/90 mmHg (millimetriä elohopeaa). Kun verenpaine ylittää 140/90 mmHg, puhutaan korkeasta verenpaineesta.


Korkea verenpaine voidaan jakaa kahteen luokkaan: 1. asteen hypertensio (140-159/90-99 mmHg) sekä 2. asteen hypertensio (yli 160/100 mmHg).

Verenpaineen viitearvot:

Viitearvo Yläpaine Alapaine
Matala Alle 90 Alle 60
Optimaalinen Alle 120 Alle 80
Normaali Alle 130 Alle 85
Tyydyttävä Alle 140 85-89
Hieman koholla 140-149 90-99
Kohtalaisesti koholla 150-159 100-109
Merkittävästi koholla Yli 160 Yli 110

Taulukon lähde: Apteq.fi

Verenpaineen mittaus

Korkea verenpaine diagnosoidaan joko lääkärin suorittamalla mittauksella tai pidemmän aikavälin (lääkärin seuraaman) omatoimisten mittausten perusteella. Säännölliset kotimittaukset ovat tehokas keino tunnistaa riskit ajoissa ja aloittaa mahdolliset hoitotoimenpiteet ennen oireiden ilmenemistä.

Näin mittaat verenpaineen:

1. Valitse oikeat välineet

Valitse sertifioitu ja laadukas verenpainemittari. Suosittelemme hankkimaan automaattisen mittarin, joka tallentaa mittaustulokset.

2. Valmistautuminen mittaukseen - ota rauhassa!

Ennen mittausta istu rauhalliseen paikkaan ja rentoudu. Vältä liikuntaa, tupakointia tai kofeiinin nauttimista puolta tuntia ennen mittausta. Istu mukavassa mutta tukevassa asennossa ja vältä puhumista mittauksen aikana. Ennen mittausta on suositeltavaa istua paikoillaan parisen minuuttia, jotta sydämen rytmi tasaantuu ja koet olosi täysin rentoutuneeksi. Kun olet löytänyt mukavan asennon, aseta mansetti paljaalle käsivarrelle noin 3 cm kyynärpään yläpuolelle.

3. Mittaa verenpaine

Kytke mittari päälle ja anna mansetin täyttyä ilmalla. Pysy rentona ja täysin paikallaan mittauksen aikana. Hengitä tasaisesti, luonnolliseen tahtiin. Mittaus on valmis, kun mansetti tyhjenee.

4. Verenpaineen seuranta ja mittausten toisto

Jos käyttämäsi laite ei tallenna mittaustuloksia, kirjaa mittaustulokset tulos. Toista mittaus aamuin ja illoin, ja seuraa muutoksia verenpaineessasi.

Muista, että verenpaine voi vaihdella päivän aikana ja eri tilanteissa. Siksi on tärkeää mitata verenpaine säännöllisesti ja samanlaisissa olosuhteissa saadaksesi luotettavia tuloksia.

Mistä korkea verenpaine voi johtua?

Korkean verenpaineen taustalla on useimmiten ikääntyminen, omat elintavat tai joissain tapauksissa geneettiset taipumukset. Verenpaine voi nousta myös tiettyjen sairauksien, kuten munuaissairauksien seurauksena. Tämä on kuitenkin harvinaista – vain noin 5 prosenttia tapauksista on peräisin sairauksista

Yleisiä korkean verenpaineen syitä:

 • Ylipaino: Yli 15 kilon ylipaino voi tarkoittaa jopa kolminkertaista riskiä verenpaineen kohoamiselle.
 • Suolainen ruoka: Ruokasuolan sisältämä natrium kohottaa verenpainetta.
 • Vähäinen liikunta: Säännöllinen liikunta auttaa ylläpitämään normaalia verenpainetta.
 • Lääkkeiden säännöllinen käyttö: Esimerkiksi ibuprofeenin, naprokseenin tai ehkäisypillerien käyttö voi aiheuttaa verenpaineen kohoamista.
 • Päihteet: Tupakka, nuuska ja alkoholi nostavat verenpainetta.
 • Stressi: Voimakas stressi voi nostaa tai laskea verenpainetta hetkellisesti.

Korkean verenpaineen oireet – Tunnista merkit ajoissa

Korkea verenpaine on useimmissa tapauksissa aluksi täysin oireeton. Oireet ilmenevät yleensä vasta ajan myötä, ja voivat vaihdella riippuen verenpaineen tasosta sekä henkilön yleisestä terveydentilasta.

 • Päänsärky: Päänsärky on usein ensimmäinen kohonneen verenpaineen oire. Kohonneesta verenpaineesta johtuva päänsärky voi olla voimakasta ja toistuvaa, ja se on pahimmillaan aamuisin.
 • Huimaus ja pyörrytys: Huimaus ja pyörrytys voivat olla merkkejä poikkeuksellisen korkeasta verenpaineesta. Jos huimaus on toistuvaa, on tärkeää kääntyä lääkärin puoleen ongelman syyn selvittämiseksi.
 • Näön hämärtyminen: Kohonnut verenpaine voi aiheuttaa näön hämärtymistä johtuen silmien heikentyneestä verenkierrosta.
 • Rintakipu ja hengenahdistus: Rintakipu ja hengenahdistus varsinkin fyysisen rasituksen aikana voivat olla merkkejä korkeasta verenpaineesta. Nämä oireet johtuvat sydämen lisääntyneestä työmäärästä.
 • Väsymys ja uupumus: Pitkäkestoinen korkea verenpaine voi vaikuttaa yleiseen energiatasoon ja vireyteen.

Ota huomioon, että yllä mainitut oireet eivät välttämättä viittaa ainoastaan kohonneeseen verenpaineeseen, vaan ne voivat olla myös seurausta muista terveysongelmista. Jos huomaat näitä oireesta säännöllisesti, on syytä hakeutua lääkäriin ja selvittää oireiden syy.

Korkean verenpaineen hoito itse

Kohonneen verenpaineen hoito on jatkuva prosessi, joka vaatii yleensä pysyviä elämäntapamuutoksia. Useat pienemmät muutokset omissa elintavoissa madaltavat verenpainetta, vähentävät riskiä sydän- ja verisuonitaudeille sekä parantavat yleistä elämänlaatua.

Tehokkaat elämäntapamuutokset verenpaineen hallintaan

Ruokavalio

Sydänystävällinen ruokavalio on yksi tehokkaimmista keinoista verenpaineen hallintaan. Verenpainetta madaltava ruokavalio sisältää runsaasti hedelmiä, vihanneksia, täysjyväviljaa sekä vähärasvaisia proteiininlähteitä. Ruokavaliossa on tärkeää kiinnittää myös huomiota suolan ja punaisen lihan maltilliseen määrään.

Päihteiden välttäminen

Päihteiden, kuten tupakan, nuuskan ja alkoholin käyttö nostavat verenpainetta merkittävästi. Jos kärsit korkeasta verenpaineesta, on suositeltavaa välttää näiden päihteiden runsasta käyttöä. Mikäli harkitset tupakoinnin lopettamista, on korkea verenpaine painava syy lopettamiselle.

Säännöllinen liikunta

Säännöllinen liikunta on tehokas keino verenpaineen hallintaan. Aloita kevyesti, esimerkiksi puolen tunnin kävelylenkeillä ja lisää liikuntaa asteittain. Älä unohda päivittäistä hyötyliikuntaa – liiku kävellen tai pyörällä auton tai bussin sijaan.

Painonhallinta

Ylipaino on yksi suurimmista kohonneen verenpaineen riskitekijöistä. Painonhallinta ja laihdutus ovat tehokkaita keinoja verenpaineen hallintaan ja riskien ennaltaehkäisyyn.

Lääkehoito

Jos elämäntapamuutokset eivät riitä madaltamaan verenpainetta, turvaudutaan lääkehoitoon. Lääkäri määrää tilanteeseen sopivimmat lääkkeet potilaan terveydentilan ja muiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Verenpainelääkkeet eivät itsessään poista kohonneen verenpaineen juurisyytä, vaan auttavat ylläpitämään normaalia verenpainetta. Verenpainelääkitys onkin tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Verenpaineen lääkehoidossa painotetaan useamman valmisteen yhteisvaikutusta ja haittavaikutusten minimoimista.

Milloin hakeutua lääkäriin?

Jatkuvasti korkeat verenpainelukemat

Jos verenpaine on jatkuvasti koholla, on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle. Lääkäri arvioi tilanteen ja määrittää, onko kyseessä tilapäinen verenpaineen vaihtelu vai pysyvämpi korkea verenpaine.

Korkeaan verenpaineeseen viittaavat toistuvat oireet

Vaikka korkea verenpaine on usein oireeton, jotkut yksilöt saattavat kokea päänsärkyä, huimausta, näön hämärtymistä tai muita oireita. Nämä oireet voivat olla merkkejä siitä, että verenpaine on saavuttanut vaarallisesti korkean tason.

Äkilliset tai vakavat oireet

Mikäli koet äkillisiä ja voimakkaita oireita, kuten rintakipua, voimakasta päänsärkyä, näköhäiriöitä, sekavuutta tai vahvaa huimausta, on syytä hakeutua välittömästi lääkäriin. Nämä oireet voivat olla merkkejä vaarallisen korkeasta verenpaineesta.

Elämäntapamuutokset eivät tehoa

Jos merkittävät elämäntapamuutokset kuten terveellinen ruokavalio, liikunnan lisääminen tai päihteiden vähentäminen ei madalla verenpainetta, on syytä keskustella lääkärin kanssa lääkehoidon aloittamisesta.

Lääkäriin hakeutuminen ajoissa, oikea diagnoosi ja asianmukainen hoito voivat merkittävästi vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä ja parantaa elämänlaatua. Siksi on tärkeää olla tietoinen siitä, milloin lääkärin apu on tarpeen, ja toimia aktiivisesti oman terveytensä hyväksi.

Yhteenveto – Huolehdi normaalista verenpaineesta ja vältä terveysongelmat

Korkea verenpaine eli hypertensio on yleinen terveysongelma, joka voi aiheuttaa vakavia pitkäaikaisia terveysriskejä, kuten sydän- ja verisuonisairauksia. Vaikka korkea verenpaine voi olla pitkään oireeton, sen tunnistaminen ja hallinta ovat kriittisiä terveyden ylläpitämisen kannalta. Tärkeimmät askeleet korkean verenpaineen hallinnassa ovat elämäntapamuutokset, kuten terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, painonhallinta ja stressinhallinta. Lisäksi lääkitys voi olla tarpeen verenpaineen tehokkaaseen hallintaan.

On tärkeää seurata verenpainetta säännöllisesti ja hakeutua lääkärin hoitoon, jos havaitsee korkean verenpaineen oireita tai jos verenpainelukemat ovat jatkuvasti koholla. Lääkäri arvioi tilanteen ja suunnittelee yksilöllisen hoitosuunnitelman, joka voi sisältää sekä elämäntapamuutoksia että lääkitystä.

Korkean verenpaineen hallinta on jatkuva prosessi, mutta oikeilla toimenpiteillä ja aktiivisella seurannalla on mahdollista ylläpitää terveellistä verenpainetasoa ja parantaa elämänlaatua.

Usein kysytyt kysymykset – Asiantuntijamme vastaavat

Mikä on korkea verenpaine?

Kun verenpaine ylittää 140/90 mmHg, puhutaan korkeasta verenpaineesta. Kohonnut verenpaine voi altistaa useille terveysongelmille, kuten sydän ja verisuonitaudeille.

Mitkä ovat korkean verenpaineen oireet?

Usein korkea verenpaine on oireeton. Joillakin voi kuitenkin esiintyä päänsärkyä, huimausta, näön hämärtymistä tai rintakipua.

Miten korkea verenpaine diagnosoidaan?

Korkea verenpaine diagnosoidaan useiden verenpainemittausten perusteella, jotka suoritetaan eri aikoina. Diagnoosi vahvistetaan, jos useat mittaukset ylittävät 140/90 mmHg:n rajan.

Miten korkeaa verenpainetta hoidetaan?

Hoitoon kuuluu elämäntapamuutoksia, kuten terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja stressinhallinta. Joissakin tapauksissa myös lääkitys on tarpeen.

Voiko korkea verenpaine parantua?

Vaikka korkeaa verenpainetta ei voi aina parantaa kokonaan, sitä voidaan hallita tehokkaasti elämäntapamuutosten ja lääkityksen avulla.

Miksi korkea verenpaine on vaarallista?

Pitkäaikainen korkea verenpaine voi vaurioittaa verisuonia ja lisätä sydänkohtauksen, aivohalvauksen ja munuaissairauksien riskiä.

Miten voin alentaa verenpainettani kotikonstein?

Verenpainetta voi alentaa kotona terveellisellä ruokavaliolla, säännöllisellä liikunnalla, painonhallinnalla, tupakoinnin lopettamisella ja stressin vähentämisellä.